ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมบริจาคสมทบทุนสร้างและปรับปรุงโรงอาหาร
เติมฝัน ปันสุข สร้างโรงอาหาร ให้น้อง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านคลองรอก 
ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคเงิน สมทบทุนเพื่อใช้ในการก่อสร้างและปรับปรุงโรงอาหาร 
และในวันที่ 16 มีนาคม 2560 ทางโรงเรียนได้จัดการแสดงของนักเรียนเพื่อขอบคุณท่านผู้ให้ความอนุเคราะห์
ร่วมบริจาคเงิน ณ โรงเรียนบ้านคลองรอก ต้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2560,00:00   อ่าน 516 ครั้ง