ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน๑๐๕๕๘ (ข) ต้านแผ่นดินไหว ขนาด ๔ ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กท
โรงเรียนบ้านคลองรอก มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน๑๐๕๕๘ (ข) ต้าน แผ่นดินไหว ขนาด ๔ ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการ ประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๗๕๖,๗๐๐.๐๐ บาท (หกล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2561,10:54   อ่าน 200 ครั้ง